Om bygdegården

 I det idylliska odlingslandskapet runt Faringe kyrka, med råmande kor och bräkande får ligger Faringe Bygdegård. Det rödmålade tvåvåningshuset var från början kyrkskola. Bygget påbörjades 1841 och var till att börja med en enplandsbyggnad. Det var, då det stod färdigt 1843, Faringes första skolhus. Det måste ha varit en speciell dag då barn från hela socknen började sin skolgång på hösten. Redan 1850 var huset för litet och byggdes till med en våning. På fotografier ifrån början av 1900-talet är huset sig påfallande likt idag.

Skolundervisning skedde fram till 1926, då en ny skola byggdes. Fram till kommunreformen 1950 hölls kommunal- och kyrkostämmor, samt konfirmandundervisning i den gamla skolsalen. Efter kommunsammanslagningen byggdes huset om invändigt yill skolbespisning och samlingslokal för Faringe.

Sedan 1993 är det Faringe Bygdegårdsförening som äger huset. En handikappsanpassning gjordes 1994 med hiss, ramp och toalett. Senare har även brandtrappan ändrat husets framsida. 2004 byggdes köket ut. På senare år har även nytt avlopp anlagts, samt fiberkoppling dragits in.


En årlig tradition är barnens julfest, en tradition vars begynnelse är dold i tidens töcken. Bygdens äldre minns den dock, så nog härstammar den från 1940-50-talet, om inte ännu längre.


Om det är någon som har gamla fotografier på lokalen, både ut- och invändigt tas dessa tacksamt emot. En del fotografier går att hitta på internet, men sådana som aldrig kommit fram tidigare är alltid intressanta. Likaså fotografier från gamla barnfester, eller andra aktiviteter som förekommit i lokalen, skulle vara roligt att få tag på. Om det inte finns fotografier, så kanske det finns någon historia som är värd att återberätta.